ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218555
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า552 หน้า
น้ำหนัก665.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่3 : สิงหาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

Siamese Melting Pot ก่อร่างเป็นบางกอก

ผู้เขียน : Edward Van Roy

แปลโดย : ยุกติ มุกดาวิจิตร

ใหม่

เสน่ห์อันล้ำค่าของบางกอก ไม่ได้อยู่ที่เอกลักษณ์แบบไทยๆ แต่คือดินแดนที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม คือดินแดนที่พบกับความแปลกใหม่ได้ในทุกฉากทัศน์ อันเป็นส่วนผสานจากอัตลักษณ์ข้ามหลากวัฒนธรรม บางกอกในวันนั้นคงไม่อาจเป็นกรุงเทพฯ ในวันนี้ได้ หากปราศจากพลังประกอบสร้างจากพหุชาติพันธุ์อันแตกต่าง

ย่านน่ามองใกล้บ้านของคุณอาจซุกซ่อนไว้ซึ่งประวัติศาสตร์น่าสนเท่ห์ ร่วมสืบเสาะและสังเกตการณ์ไปกับ “Siamese Melting Pot ก่อร่างเป็นบางกอก” ผลงานด้านมานุษยวิทยาจากนักวิชาการผู้มากประสบการณ์ Edward Van Roy

“สิ่งที่ผมคิดแต่แรกว่าไม่ได้มีความพิเศษใดนอกเสียจากเป็นย่านกลางเมืองเรียบง่าย แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความหลากหลายอันโดดเด่นที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ลี้ลับ”


บทที่ ๑ บางกอกดั้งเดิม : ภาพรวมทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

 • รัตนโสินทร์ : อัญมณีแห่งองค์อินทร์
 • ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง
 • กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย
 • จากบางกอกดั้งเดิมสู่ยุคใหม่
บทที่ ๒ ผู้บุกรุก : ชุมชนศาสนิกชาวโปรตุเกส
 • พ่อค้า กองทหาร คณะธรรมทูต และลูกครึ่ง
 • การล่มสลายและการฟื้นฟู
 • จากการผนวกรวมสู่การกลืนกลาย
บทที่ ๓ แดนสวรรค์อันปลอดภัย : ผู้ลี้ภัยชาวมอญ
 • มอญดั้งเดิมและใหม่
 • ชุมชนมอญที่อยุธยาและธนบุรี
 • นิคมมอญในบางกอกดั้งเดิม
 • การถดถอยลงของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
บทที่ ๔ ภายใต้การขู่เข็ญ : เชลยศึกชาวลาว
 • ทั้งรักทั้งชัง
 • ลํานํ้าด้านเหนือ : เจ้านายลาว
 • ใต้ลํานํ้า : ไพร่หลวง
 • ในตัวเมือง : ทาสหลวงและนายช่าง
 • จากทาสสงครามสู่ทาสค่าจ้าง
บทที่ ๕ อัตลักษณ์ที่ช่วงชิง : ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม
 • จาก แขกอิสลามกองกําลังชาวจาม
 • ข้าราชการชาวเปอร์เซีย
 • นักเดินทางชาวอาหรับ
 • พ่อค้าชาวอินเดีย
 • เชลยศึกมลายู
 • ชาวอินโดนีเซียผู้รอนแรม
 • ...สู่ความเป็น ไทยอิสลาม
บทที่ ๖ ปรามมังกรให้เชื่อง : ชาวจีนผู้ขับเคี่ยว
 • จากเมืองจีนสู่แดนสยาม
 • สําเพ็ง ที่ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาจากความทุกข์ยาก
 • ยุคแห่งการเพิกเฉยยอมตาม
 • การเปลี่ยนผ่านไปสู่การแทรกแซงอย่างแข็งขัน
 • จากความเป็นชาติพันธุ์สู่อุดมการณ์
บทที่ ๗ บริเวณชายขอบ : ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ
 • ชาวขแมร์
 • ชาวเวียดนาม
 • ไทยวน
 • ชาวซิกข์
 • ฝรั่ง
บทที่ ๘ มองย้อนอดีต : บริบทของประเด็นที่ถกเถียงกัน
 • ความเป็นชาติพันธุ์และสาระทางวัฒนธรรม
 • ศักดินานิยมในมุมมองเปรียบเทียบ
 • พหุสังคมของเมืองท่า
 • มณฑลในฐานะพิมพ์เขียวของเมือง