ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 230.00

฿ 196.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0626-2
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์ขาว
จำนวนหน้า344 หน้า
น้ำหนัก390.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน กันยายน 2553
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เมียนมาร์-สยามยุทธ์

ผู้เขียน : ภมรี สุรเกียรติ

หมดสต๊อก
เอกสารประวัติศาสตร์อยุธยาที่ค้นพบใหม่

งานศึกษาชิ้นเดียวสามารถครอบคลุมสงครามไทย-พม่าในระยะเวลาร่วม 400 ปี

หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์สงครามไทย-พม่า ได้ก้าวล่วงไปจากเดิมพอสมควรทั้งในด้านการใช้ข้อมูลหลักฐานและการตีความ

อาจารย์ภมรีได้ขยับขยาย “พื้นที่” ของการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์นี้ให้กว้างขวางและลุ่มลึกขึ้นทั้งในด้านยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่งานนิพนธ์จะพึงครอบคลุมให้เห็นทั้งความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการทำศึก

ทั้งในด้านพื้นที่การศึกษาซึ่งครอบคลุมทั้งพม่าบน พม่าล่าง และลุ่มเจ้าพระยา ครอบคลุมผู้คนและอาณาจักรซึ่งมีทั้งพม่า มอญ ยวน หรือโยนก และไทยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นอาทิ

และที่สำคัญเหนืออื่นใดคือ “เปิดประเด็น” ทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมไปจากประเด็นหรือสาระที่ได้มี ผู้นำเสนอไว้