ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786161828158
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า206 หน้า
น้ำหนัก375.00 กรัม
กว้าง15.50 ซม.
สูง23.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ อมรินทร์

หายป่วยด้วยยาแผนไทย ลด5%

ผู้เขียน : เภสัชหญิงดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์

แนะนำ

หายป่วยด้วยยาแผนไทย

การใช้สมุนไพรไทยในการรักษา หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย ก่อนไปพบแพทย์ เนื่องจากสมุนไพรไทยมีมากมายหลายชนิดที่สามารถนำมาเป็นยาได้ อีกทั้งกระบวนการแปรรูปยังได้มาตรฐานมากขึ้น ปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน จึงสามารถนำสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน หรือยาต่างประเทศได้คู่มืเทียบเคียง การใช้สมุนไพรแทนยาสามัญประจำบ้าน

สารบัญ : หายป่วยด้วยยาแผนไทย

 • PART 1 รู้จักยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบัน แผนโบราณ
 • 1. Timeline ประวัติความเป็นมาของการแพทย์ในประเทศไทย
 • 2. คำจำกัดความของยาแต่ละประเภท
 • PART 2 เลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 16 กลุ่ม
 • 8. ความแตกต่างของการจัดแบ่งกลุ่ม
 • 9. กลุ่มที่ 1 ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
 • PART 3 กรณีศึกษา งานวิจัย การใช้ยาแผนโบราณเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
 • 25. กรณีศึกษา ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ
 • 26. วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • PART 4 เข้าใจยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
 • 27. หลักการเลือกใช้ยาสามัญประจำบ้าน
 • 28. หลักการเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้านแผนไทย
 • PART 5 เชื่อมั่นยาแผนไทย
 • 33. ความเชื่อคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • 34. คำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาแผนไทยที่พบบ่อย