ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1361-1
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า216 หน้า
น้ำหนัก270.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.10 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

โขน, คาราบาว, น้ำเน่าและหนังไทย

ผู้เขียน : นิธิ เอียวศรีวงศ์

ใหม่

โขน,คาราบาว, น้ำเน่าและหนังไทย ว่าด้วยเพลง, ภาษา และนานามหรสพ

รวมงานเขียนอาจารย์นิธิ ที่รวบรวมจากบทความที่ตีพิมพ์ในช่วงสิบสามปีแรกของนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงานเขียนที่มีความคลาสสิค ซึ่งแต่ละบทความ จะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ และได้รับการอ้างอิงอยู่เสมอในงานวิชาการ ถึงแม้บางเรื่องจะเขียนในช่วงบริบทนั้นๆ แต่ก็เป็นหลักฐานที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี

ในการรวมพิมพ์ทางสำนักพิมพ์มติชนได้แบ่งออกเป็น 4 เล่ม โดยจัดแบ่งบทความ ตามลักษณะของบทความแต่ละชิ้น, ดังนี้.
(1) กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย
(2) ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์
(3) โขน, คาราบาว, น้ำเน่า และหนังไทย
(4) ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงใน และ ฯลฯ

หนังสือ เรื่อง โขน,คาราบาว, น้ำเน่าและหนังไทย ว่าด้วยเพลง, ภาษา และนานามหรสพ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการวิเคราะห์การแสดงที่มีหลายรูปแบบในสังคมไทย ที่อาจารย์นิธิให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้อ่าน