ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 160.00

฿ 136.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1311-6
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก240.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.20 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ศิลปะเวียดและจาม

ผู้เขียน : ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

หมดสต๊อก

ศิลปะเวียดและจาม เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเวียดนาม

ศิลปะเวียดและจาม เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนามโบราณสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อาณาจักรอย่างชัดเจน คือ อาณาจักรเวียด และอาณาจักรจามแต่ละอาณาจักรจะมีอัตลักษณ์ด้านศิลปกรรมแตกต่างกัน โดยอาณาจักรเวียด จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเป็นหลัก ส่วนอาณาจักรจาม จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรและอินเดีย การศึกษาศิลปะทั้งสองดินแดนจะช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเวียดนามได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของเวียดและจามได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน