ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1300-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก380.00 กรัม
กว้าง14.40 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

มหาธาตุ

ผู้เขียน : ดร.ธนาธร กิตติกานต์

ใหม่

มหาธาตุ สถาปัตยกรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนา อันมีร่องรอยสืบเนื่องจากพุทธศิลป์ลังกา จนส่งอิทธิพลด้านคติความเชื่อ แนวคิด และรูปแบบการสร้างมหาธาตุสู่ดินแดนไทย

มหาธาตุ สถาปัตยกรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนา อันมีร่องรอยสืบเนื่องจากพุทธศิลป์ลังกา จนส่งอิทธิพลด้านคติความเชื่อ แนวคิด และรูปแบบการสร้างมหาธาตุสู่ดินแดนไทย

ผลงานการศึกษา “มหาธาตุ” ในดินแดนไทยเล่มนี้ เป็นการเปิดประเด็นวิชาการใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีหลายประเด็น อาทิเช่น เหตุใดจึงสถาปนามหาธาตุไว้ใจกลางเมือง ความเป็นมหาธาตุในเมืองเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างตรีมุขและการประดับเจดีย์ยอดบนตรีมุข

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงพัฒนาการของมหาธาตุตั้งแต่ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมและศึกษามหาธาตุในดินแดนไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน