ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 215.00

฿ 183.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1284-3
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษจริงใจ 75 แกรม
จำนวนหน้า272 หน้า
น้ำหนัก330.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา1.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, พฤษภาคม 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ข้างสำรับมอญ

ผู้เขียน : องค์ บรรจุน

หมดสต๊อก
ว่าด้วยวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ที่เป็นบันทึกทางสังคม เป็นตำราอาหาร สะท้อนวัฒนธรรมอาหารที่กำหนดสังคม และรูปแบบสังคมที่กำหนดวัฒนธรรมด้านอาหาร อาจจะเกิดความเข้าใจใหม่อย่างน้อยหนึ่งสิ่ง นั่นคือ อาหารมอญมีการเดินทางข้ามพรมแดน ไม่เพียงระหว่างดินแดนพม่าและไทยเท่านั้น ทั้งยังดำรงอยู่และเติบโตตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา

ว่าด้วยวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ที่เป็นบันทึกทางสังคม เป็นตำราอาหาร สะท้อนวัฒนธรรมอาหารที่กำหนดสังคม และรูปแบบสังคมที่กำหนดวัฒนธรรมด้านอาหาร อาจจะเกิดความเข้าใจใหม่อย่างน้อยหนึ่งสิ่ง นั่นคือ อาหารมอญมีการเดินทางข้ามพรมแดน ไม่เพียงระหว่างดินแดนพม่าและไทยเท่านั้น ทั้งยังดำรงอยู่และเติบโตตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้น อาหารมอญในทุกวันนี้จึงแตกต่างกันไปบ้างตามชุมชนและวัตถุดิบของแต่ละแห่ง บ้างก็ปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากคนทั่วไปมากขึ้น เพื่อให้วัฒนธรรมอาหารมอญเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย มีตัวตนและสืบทอดถึงลูกหลาน กระทั่งได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

ค้นลึกก้นครัวมอญ สัมผัสสายน้ำชีวิต ร่องรอยการเดินทางของชาติพันธุ์มอญในเมืองไทย
“อาหารมอญ” มีการเดินทางข้ามพรมแดน
ไม่เพียงระหว่างดินแดนพม่าและไทยเท่านั้น
ทั้งยังดำรงอยู่และเติบโตตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา
แม้อาหารมอญในวันนี้ไม่ได้ปรากฏชื่อและนามภายใต้รัฐชาติมอญ
แต่ก็ได้เป็นน้ำเนื้อเดียวกันกับถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน อย่างน้อยก็ในเมืองพม่าและเมืองไทย
กระทั่งวันนี้ “วัฒนธรรมอาหารมอญ” ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ประชาคมอาเซียน”
พรมแดนซึ่งไม่มีอยู่จริง...ที่กำลังถูกทลายลง