ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1192-1
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก375.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ประวัติศาสตร์ผู้คน บนเส้นพรมแดนเขาพระวิหาร

ผู้เขียน : พิพัฒน์ กระแจะจันทร์


หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นที่การวิเคราะห์คดีปราสาทพระวิหาร

แต่เป็นงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้คนในพื้นที่พรมแดนเขาพระวิหาร

ว่ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความหมายของเส้นพรมแดนในแต่ละช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นที่การวิเคราะห์คดีปราสาทพระวิหาร
แต่เป็นงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้คนในพื้นที่พรมแดนเขาพระวิหาร
ว่ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความหมายของเส้นพรมแดนในแต่ละช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร

ทำให้เราเห็น “ชีวิต” ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเส้นพรมแดนแห่งความขัดแย้งนี้ ซึ่งผู้เขียนหวังว่า
“การรับรู้และเข้าใจในประเด็นของชีวิตคนมากขึ้นนี้จะช่วยทำให้สังคมและกลุ่มคนที่มีรัฐชาติแบบอุดมคติตระหนักมากขึ้นถึงผลกระทบที่ต่อคนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา”