ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1147-1
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า224 หน้า
น้ำหนัก280.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, กรกฎาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เขมรสมัยหลังพระนคร

ผู้เขียน : ผศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ

ใหม่

ราชธานีเขมร : ละแวก, อุดงค์มีชัย, พนมเปญ

ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไทย

ราชธานีเขมร : ละแวก, อุดงค์มีชัย, พนมเปญ ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไทย
เมื่อกล่าวถึงเมืองต่างๆ ในกัมพูชา เรามักคุ้นเคยกับสองเมืองนี้คือ พนมเปญ และเสียมเรียบ อันเป็นที่ตั้งของเมืองพระนคร ที่มีปราสาทนครวัดและนครธม
ยังมีอีกสองเมืองในอดีตที่เคยเป็นราชธานีสำคัญของกัมพูชา คือ ละแวก กับอุดงค์มีชัย ซึ่งมีอายุน้อยกว่าเมืองพระนคร แต่เราก็ยังไม่รู้จักกันมากนัก ทั้งๆ ที่เมืองเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทย
ผู้เขียนจึงออกเดินทางสำรวจเมืองดังกล่าว แล้วนำเสนอภาพรวมของราชธานีของกัมพูชาสมัยหลังพระนครที่มีความเกี่ยวข้องกับไทย ๓ แห่ง คือ ละแวก อุดงค์มีชัย และพนมเปญ
จะช่วยให้เรามีความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ “กัมพูชา” ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ดียิ่งขึ้น