ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 165.00

฿ 140.00

สินค้าหมด

ISBN974-323-813-1
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า260 หน้า
น้ำหนัก305.00 กรัม
กว้าง13.80 ซม.
สูง21.20 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, สิงหาคม 2549
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

จีนใหม่ในศตวรรษที่ 21

ผู้เขียน : ศ.ดร. เขียน ธีระวิทย์

หมดสต๊อก
สรรนิพนธ์ของศ.ดร. เขียน ธีระวิทย์ ที่เคยลงในเวปไซด์ www.thaiwac.ias.chula.ac.th มาก่อน เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของจีนในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากบทความผู้อ่านจะได้เห็นว่าในช่วงเวลาไม่นานที่จีนเปิดประเทศ จีนมีศักยภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีบทบาทในเวทีการเมืองระดับโลกอย่างไร และด้วยปัจจัยที่จีนมีอยู่จะทำให้จีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจ นำความเจริญมาให้ประเทศและส่งผลต่อระบบสังคมจีนอย่างไรบ้าง

สรรนิพนธ์ของศ.ดร. เขียน ธีระวิทย์ ที่เคยลงในเวปไซด์ www.thaiwac.ias.chula.ac.th มาก่อน เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของจีนในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากบทความผู้อ่านจะได้เห็นว่าในช่วงเวลาไม่นานที่จีนเปิดประเทศ จีนมีศักยภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีบทบาทในเวทีการเมืองระดับโลกอย่างไร และด้วยปัจจัยที่จีนมีอยู่จะทำให้จีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจ นำความเจริญมาให้ประเทศและส่งผลต่อระบบสังคมจีนอย่างไรบ้าง