ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1077-1
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า320 หน้า
น้ำหนัก350.00 กรัม
กว้าง14.10 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน, กุมภาพันธ์ 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

รัสเซียใหม่ เสือซ่อนเล็บ

ผู้เขียน : อนุช อาภาภิรม

ใหม่

หนังสือรัสเซียใหม่ เสือซ่อนเล็บ กล่าวถึงสถานการณ์ในรัสเซียตั้งแต่ยุคหลังการปฏิวัติสังคมนิยม ปี 1917 ยุคของกอร์บาชอฟ ผู้นำคนแรกและคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียต การล่มสลายของสหภาพโซเวียต สาเหตุที่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งวิกฤตน้ำมันหรือปัญหาภายในประเทศ รวมถึงสภาวะของโลกคือ อิทธิพลตะวันตกที่ส่งผลต่อโซเวียต รัฐหลังสหภาพโซเวียตที่ปัญหาภายในยังคงอยู่ และส่งผลกับประเทศรายล้อมอย่างยุโรปตะวันออก ยูโกสลาเวียและคิวบา การฟื้นตัวของประเทศรัสเซียหลังการล่มสลาย วิกฤตของประชากรที่ลดลงอย่างมาก การฟื้นฟูศาสนา พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีทรัพยากรสำคัญอย่างน้ำมัน สถานการณ์ทางการเมือง จุดยืนบนเวทีโลก ระบอบการปกครอง การเฝ้ามองความเป็นไปของรัสเซียในเวทีโลกผ่านสื่อมวลชนและสำนักคิด ภาคประชาสังคมและเศรษฐีที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ และการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซียในอนาคต

หนังสือรัสเซียใหม่ เสือซ่อนเล็บ กล่าวถึงสถานการณ์ในรัสเซียตั้งแต่ยุคหลังการปฏิวัติสังคมนิยม ปี 1917 ยุคของกอร์บาชอฟ ผู้นำคนแรกและคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียต การล่มสลายของสหภาพโซเวียต สาเหตุที่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งวิกฤตน้ำมันหรือปัญหาภายในประเทศ รวมถึงสภาวะของโลกคือ อิทธิพลตะวันตกที่ส่งผลต่อโซเวียต รัฐหลังสหภาพโซเวียตที่ปัญหาภายในยังคงอยู่ และส่งผลกับประเทศรายล้อมอย่างยุโรปตะวันออก ยูโกสลาเวียและคิวบา การฟื้นตัวของประเทศรัสเซียหลังการล่มสลาย วิกฤตของประชากรที่ลดลงอย่างมาก การฟื้นฟูศาสนา พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีทรัพยากรสำคัญอย่างน้ำมัน สถานการณ์ทางการเมือง จุดยืนบนเวทีโลก ระบอบการปกครอง การเฝ้ามองความเป็นไปของรัสเซียในเวทีโลกผ่านสื่อมวลชนและสำนักคิด ภาคประชาสังคมและเศรษฐีที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ และการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของรัสเซียในอนาคต