ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1046-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า340 หน้า
น้ำหนัก395.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 5 : สำนักพิมพ์มติชน, พฤศจิกายน 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พุทธศาสนา:ทรรศนะและวิจารณ์ พ.5

ผู้เขียน : เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ใหม่

อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ผู้ถือเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาของไทย ได้ค้นคว้าพระไตรปิฎก กลั่นกรองประวัติศาสตร์ ไล่เลียงความรู้จากพื้นฐานตั้งแต่เรื่อง บาตร จีวร นรก สวรรค์ ฯลฯ ไปถึงเรื่องขั้นสูง เช่น พระศรีอาริยเมตไตรยกับบาทหลวงคอทอลิก วิธีหากินของพระสงฆ์ การสึกพระสงฆ์นอกรีต โสเภณีกับพุทธศาสนา ฯลฯ

อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ผู้ถือเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาของไทย ได้ค้นคว้าพระไตรปิฎก กลั่นกรองประวัติศาสตร์ ไล่เลียงความรู้จากพื้นฐานตั้งแต่เรื่อง บาตร จีวร นรก สวรรค์ ฯลฯ ไปถึงเรื่องขั้นสูง เช่น พระศรีอาริยเมตไตรยกับบาทหลวงคอทอลิก วิธีหากินของพระสงฆ์ การสึกพระสงฆ์นอกรีต โสเภณีกับพุทธศาสนา ฯลฯ

หรือเรื่องที่ประยุกต์ใช้สำหรับคนธรรมดาอย่างเช่น สูตรชะลอความแก่ของพระพุทธเจ้า ความรักแบบพุทธศาสนาเป็นอย่างไร ฯลฯ

ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นที่นำเสนอของอาจารย์เสฐียรพงษ์ ได้ท้าทายศรัทธาบางอย่างที่ยึดถือสืบกันมา ผ่านประเด็นเข้มข้นในวงวิชาการ ซึ่งบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่อัดแน่นด้วยข้อมูลคุณภาพเล่มนี้ ได้สร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจ และหนุนสร้างปัญญาได้ทุกยุคสมัย