ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 220.00

฿ 187.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1047-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า336 หน้า
น้ำหนัก385.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก: สำนักพิมพ์มติชน, พฤศจิกายน 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

วิพากษ์ ประธานเหมา

ผู้เขียน : เชาวน์ พงษ์พิชิต

ใหม่ หมดสต๊อก

เป็นที่ทราบกันดีว่าในวงวิชาการด้านจีนศึกษาและลัทธิมาร์กซ์ เชาวน์ พงษ์พิชิต มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง เพราะท่านมีโอกาสได้ศึกษาทฤษฎีสังคมและการเมืองอย่างแตกฉาน จึงทำให้ผลงานของท่านจึงได้รับการยอมรับในวงวิชาการ เช่น ลูกจีนรักชาติ ที่ทางสำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์ไปเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว

เป็นที่ทราบกันดีว่าในวงวิชาการด้านจีนศึกษาและลัทธิมาร์กซ์ เชาวน์ พงษ์พิชิต มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง เพราะท่านมีโอกาสได้ศึกษาทฤษฎีสังคมและการเมืองอย่างแตกฉาน จึงทำให้ผลงานของท่านจึงได้รับการยอมรับในวงวิชาการ เช่น ลูกจีนรักชาติ ที่ทางสำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์ไปเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว

ข้อมูลจากหนังสือเล่มดังกล่าวทำให้เราเข้าใจความเคลื่อนไหว ของพรรคคอมมิวนิสต์สยามสายจีนในเมืองไทย ได้อย่างลึกซึ้ง และ เบื้องหลังของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทย

ส่วนหนังสือเล่มใหม่นี้ ว่าด้วยแนวคิดทางการเมืองของเหมาเจ๋อตง ซึ่งเคยพิมพ์เป็นตอนๆใน มติชนสุดสัปดาห์ โดยใช้ชื่อว่า คุณูปการ และความผิดพลาด ของเหมาเจ๋อตง แล้วมารวมเป็นเล่มโดยใช้ชชื่อว่าวิพากษ์ประธานเหมา

เราอาจจะรับรู้เรื่อง เหมาเจอตง มาไม่น้อย โดยผ่านนักวิชาการตะวันตก

แต่ถ้าเป็นข้อมูลท่านประธานเหมา รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสาธารณัฐประชาชนจีน ที่กลั่นกรองจาก เชาวน์นั้น ย่อมไม่ธรรมดา

โดยนำเสนอทั้งคุณูปการ และความผิดพลาด ของ เหมาเจอตงที่มีต่อจีน

และข้อมูลที่เชาวน์ใช้เขียนนั้นจะอิงกับข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่อนข้างมาก อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ทางฝ่ายตะวันตกอาจจะไม่มี เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้