ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 1,100.00

฿ 990.00

สินค้าหมด

ISBN978-616-3-05989-5
ปกหนังสือแข็ง
กระดาษกระดาษปอนด์
จำนวนหน้า228 หน้า
น้ำหนัก960.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง29.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 กันยายน 2554

บุญญฤทธิ์ พระโพธิญาณเถร หลวงพ่อชา สุภทฺโท พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.3

ผู้เขียน : อำพล เจน

หมดสต๊อก
การพิมพ์หนังสือบุญญฤทธิ์ โพธิญาณเถร เล่มนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการจรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยอานิสงส์และจิตกุศลผลบุญที่ บิดามารดาได้พาไปกราบนมัสการ หลวงพ่อชา อยู่บ่อยครั้ง เพียงหนึ่งประโยคของหลักธรรมคำสอน ถือเป็นรากเหง้าจิตใต้สำนึก ต้องใช้เวลานานถึง ๑ ทศวรรษหรือชั่วชีวิต จึงจะสัมฤทธิ์ผล หรืออาจไม่สำฤทธิ์ได้ในภพนี้

การพิมพ์หนังสือบุญญฤทธิ์ โพธิญาณเถร เล่มนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการจรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยอานิสงส์และจิตกุศลผลบุญที่ บิดามารดาได้พาไปกราบนมัสการ หลวงพ่อชา อยู่บ่อยครั้ง

เพียงหนึ่งประโยคของหลักธรรมคำสอน ถือเป็นรากเหง้าจิตใต้สำนึก ต้องใช้เวลานานถึง ๑ ทศวรรษหรือชั่วชีวิต จึงจะสัมฤทธิ์ผล หรืออาจไม่สำฤทธิ์ได้ในภพนี้

ตรรกของความไม่เที่ยง เป็นบ่อเกิดแห่ง "ดวงตาเห็นธรรม" อันเป็นดวงตาที่เห็นสรรพสิ่งอันมีความเกิดเป็นเบื้องต้น และความแปรเปลี่ยนไปเป็นท่ามกลางความดับเป็นที่สุด