ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 450.00

฿ 383.00

สินค้าหมด

ISBN974-323-808-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า560 หน้า
น้ำหนัก1010.00 กรัม
กว้าง17.50 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน,กันยายน 2549
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สยามพิมพการ ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

ผู้เขียน : คณะทำงานประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย

หมดสต๊อก
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชนป มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานอันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เริ่มแรกเทคโนโลยีการพิมพ์สู่สังคมไทย ไล่เรียงพัมนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน..

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชนป มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานอันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เริ่มแรกเทคโนโลยีการพิมพ์สู่สังคมไทย ไล่เรียงพัมนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน


กองบรรณาธิการศิปวัฒนธรรมเชิญ "คณะทำงาน" รวบรวมข้อมูล ๖ คน มี ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้า พร้อมด้วยคณะทำงานมี ปรามินทร์ เครือทอง, นิภาพร รัชตพัฒนากุล เป็นแกนทำงานริเริ่ม หลังจากนั้นเพิ่มคณะทำงานอีกหลายคน เช่น สมิทธิ ถนอมศาสนะ, ณัฐพรรษ เตชะบรรณะปัญญา, วิมล กิจวานิชขจร, มรกต งามภักดี, อรวรรณ ทับสกุล และประยุกต์ บุนนาค เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘