ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0443-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า444 หน้า
น้ำหนัก495.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

แจ๊ซวิถี (ขบวนการ 2) JAZZ-ROCK FUSION

ผู้เขียน : สิเหร่


แจ๊ซคืออิสรภาพ...ด้วยจิตวิญญาณอันแท้จริง
         หลังจากผ่านช่วงเวลามากว่าสองปีจากการตีพิมพ์ แจ๊ซวิถี:Post be Bob สิเหร่ ได้รวบรวมบทความที่เขียนต่อเนื่องเกี่ยวกับดนตรีแจ๊ซ ซึ่งเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสาร WHAT HI-FI? ตั้งแต่ฉบับที่ 256 ปีที่ 22 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 จนกระทั่งถึงฉบับที่ 285 ปีที่ 24 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 นำมารวบรวมเป็นเล่ม โดยใช้ชื่อว่า แจ๊ซวิถี (ขบวนการ 2): JAZZ-ROCK FUSION ซึ่งยังคงรูปแบบในการเขียนและวิธีคิดไม่ต่างไปจากขบวนการแรกเท่าใดนัก เพียงแต่อัลบัมที่นำมาเขียนถึงทั้งหมด ถูกจัดให้อยู่ในวิถีแจ๊ซใหม่ ซึ่งช่วยให้ดนตรีแจ๊ซที่กำลังตีบตันในช่วงทศวรรษที่ 1960 ได้มีช่องทางเดินสู่ทางแยกอันเปิดกว้างอย่างแท้จริงให้กับดนตรีแจ๊ซ ผ่านเสียง (หรือบทสนทนา) ในลีลาใหม่ที่กึกก้อง เต็มไปด้วยซาวนด์ซึ่งอบอวลอยู่ในมวลเสียงของอีเลคติก ผสานกลืนไปกับม่านหมอกแห่งไซคีเดลิกในน้ำเสียงดนตรีร็อก ที่เข้ามาเบียดแทรกกระแสดนตรีอื่นให้หลุดพ้นออกไปจากกระแสสังคมใหม่ โดยผ่านคนหนุ่มสาวผู้รักเสรี รัก เสียงเพลง รักธรรมชาติ รักการแสวงหาสู่แนวคิดอันเป็นอภิปรัชญาตะวันออก และนอกเหนืออื่นใด พวกเขาเกลียดสงคราม