ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0861-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า180 หน้า
น้ำหนัก230.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2555
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

แกะรอยคัมภีร์ ฉบับคนกันเอง ภาค ๑

แปลโดย : เอื้อ อัญชลี


เหง้าความคิดจากปราชญ์แดนมังกร อันทรงคุณค่าต่อทุกอารยธรรม

ประมวลยอดคัมภีร์กลยุทธ์ จากคอลัมน์ดังในมติชนสุดสัปดาห์

ไม่น่าเชื่อว่าในศตวรรษที่ 21 นี้ อารยธรรมตะวันออกได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหลังตกต่ำเนื่องเพราะนโยบายล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตก กระนั้นประเทศในแถบเอเชียก็ได้ฟื้นคืนความยิ่งใหญ่นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จวบจนปัจจุบัน

หนังสือ แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค ๑ : ประมวลยอดคัมภีร์กลยุทธ์ ด้วยฝีมือของ ‘เอื้อ อัญชลี’ จากคอลัมน์ “สามก๊กฉบับคนกันเอง” ใน มติชนสุดสัปดาห์ จึงเกิดขึ้นเพื่ออธิบายความยิ่งใหญ่ของปรัชญาจีนโบราณ นับแต่ตำนานการรบในหลากหลายยุทธวิธี บทวิเคราะห์ในแต่ละยุคสมัยเพื่อฉายให้เห็นว่าผู้ปกครองจีนในอดีตมีวิสัยทัศน์ต่อการมองโลก สังคมและการเมืองในระยะเวลานั้นๆ อย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น คัมภีร์ขงจื่อที่ให้ความสำคัญกับการใช้คนในแต่ละหน้าที่เพื่อสร้างชาติบ้านเมืองให้แข็งแกร่ง คัมภีร์เมิ่งจื่อที่มองว่าจิตใจของมนุษย์นั้นใฝ่ดี เปรียบได้กับผ้าขาวซึ่งอาจมีโอกาสแปดเปื้อนโสมม ตรงข้ามกับคัมภีร์หานเฟยจื่อที่มองว่าจิตใจของมนุษย์นั้นชั่วร้ายมาแต่เดิม ต้องปกครองเด็ดขาดด้วยตัวบทกฎหมาย

กระทั่งเรื่องง่ายๆ เช่นการบริหารกายใจด้วยมวยจีนและไทเก็ก การสร้างความเป็นปึกแผ่นทางจิตวิญญาณด้วยพุทธศาสนา จนถึงวรรณกรรมจีนที่ยังคงความเป็นอมตะตราบจนทุกวันนี้

ทั้งหมดล้วนชี้ให้เห็นว่า อารยธรรมตะวันออกนั้นยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ยิ่งหยั่งรากลึกมากเท่าใด กิ่งก้านสาขายิ่งแผ่ขยายมากเท่านั้น