ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978974021607009
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า120 หน้า
น้ำหนัก330.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา0.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 9 : สำนักพิมพ์มติชน, มีนาคม 2561
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์

ผู้เขียน : นิธิ เอียวศรีวงศ์

ใหม่

ความขัดแย้ง การต่อสู้ของกลุ่มต่างๆ

และบทบาทของขุนนางต่างชาติ

กับกุศโลบายในการรักษาพระราชบัลลังก์

นอกเหนือจากประวัติศาสตร์อันน่าระทึก
ใน การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
นิธิ เอียวศรีวงศ์ ยังเสนอ
การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์
มุมมองใหม่ที่ต่างไปจากการตีความ
ทางประวัติศาสตร์ที่ถือกันมาแต่ก่อน
คือความสัมพันธ์กับต่างชาติ
ที่ได้ดำเนินไปในรัชกาลนั้น
ปัจจัยสำคัญคือปัญหาการเมืองภายใน,
หาใช่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไม่
อีกทั้งยังเสนอ "ลู่ทางใหม่ของการศึกษา
ประวัติศาสตร์การเมืองของอยุธยา
ไม่ใช่แต่เพียงรัชกาลพระนารายณ์เท่านั้น
แต่ทั้งก่อนหน้าและหลังรัชกาลนั้น"