ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 135.00

฿ 115.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0375-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า232 หน้า
น้ำหนัก285.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 7 : สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน

ผู้เขียน : มาโนช ประภาษานนท์

หมดสต๊อก
คู่มือสำหรับคนรักบ้านเพื่องการสร้างบ้านและต่อเติมบ้านโดยเฉพาะ

"การสรางบ้านสักหลัง ไม่ใช่การซื้อของ เมื่อไม่ถูกใจก็สามารถโยนทิ้ง

แล้วซื้อใหด้ง่ายๆ

บ้าน...เป็นทรัพย์สินถาวรที่อยู่กับเราไปอีกนาน

เพราะฉะนั้น บ้านหลังใหม่ที่คุณกำลังจะต่อเติมจะทำอย่างไร

ให้ถูกใจและถูกหลังฮวงจุ้ย

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์ ๘

คำนำผู้เขียน ๑๐

ภาคที่ ๑ : การสร้างบ้าน

การสร้างบ้านสักหลังต้องดูอะไรบ้าง...? ๑๖

๑.สภาพแวดล้อมรอบๆ บ้าน...อย่างไรถึงเรียกว่าดี ๑๙

๒.ความสูงต่ำของพื้นที่ดิน...มีความสำคัญหรือไม่ ๒๓

๓.ตำแหน่งบ้านวางตรงไหนดี? ๒๖

๔.ขนาดบ้านกับพื้นที่ดิน...ต้องสมดุล ๓๒

๕.เลือกที่ดินกว้างลึก...ดีกว่ากว้างตื้น ๓๕

๖.เว้นที่ดินด้านหน้า...ทำ ""เหม่งตึ้ง"" ๓๘

๗.การเลือกตำแหน่งประตูรั้ว ๔๒

๘.กรณีสร้างบ้านมากกว่า ๑ หลังบนที่ดินเดียวกัน ๔๘

๙.สร้างบ้านบนเนิน...ฮวงจุ้ยเป็นเลิศ ๕๓

๑๐. บ้านติดน้ำ...วางบ้านอย่างไรถึงจะเหมาะ? ๕๗

๑๑. บ้านตั้งทิศไหนดี...? ๖๒

๑๒. สร้างบ้านหลังเล็กหรือใหญ่...ขึ้นอยู่กับอะไร? ๖๗

๑๓. รูปทรงบ้าน...ตามหลักเบญจธาตุ ๗๑

๑๔. รูปทรงบ้าน...ตามหลักเสือขาว-มังกรเขียว ๗๔

๑๕. บ้านทรงไทย...เอกลักษณ์เฉพาะเมืองไทย ๗๗

๑๖. การวางผังบ้าน...ต้องดูประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ๘๐

๑๗. การวางเส้นทางเดินของชี่ภายในบ้าน ๘๓

๑๘. การกำหนดผังบ้าน...ตามทิศทาง ๙๑

๑๙. การกำหนดตำแหน่งห้องรับแขก ๙๔

๒๐. การกำหนดตำแหน่งห้องพักผ่อน ๙๖

๒๑. การกำหนดตำแหน่งห้องทำงาน ๙๘

๒๒. การกำหนดตำแหน่งห้องครัว ๑๐๑

๒๓. การกำหนดตำแหน่งห้องนอน ๑๐๔

๒๔. การกำหนดตำแหน่งห้องส้วม ๑๑๐

๒๕. การกำหนดตำแหน่งห้องพระ ๑๑๕

๒๖. การกำหนดตำแหน่งห้องคนรับใช้ ๑๑๙

๒๗. การกำหนดตำแหน่งห้องเก็บของ ๑๒๓

๒๘. ห้องใต้ดิน...ควรทำหรือไม่? ๑๒๕

๒๙. โรงรถ...แยกออกจากตัวบ้านดีที่สุด ๑๒๘

๓๐. บันได...วางไว้ตรงไหนถึงจะดี? ๑๓๑

๓๑. ระเบียงบ้าน...จำเป็นต้องมีหรือไม่? ๑๔๓

๓๒. ระดับพื้นภายในบ้าน...มีความสำคัญแค่ไหน? ๑๔๖

๓๓. หลังคา...ออกแบบอย่างไรดี? ๑๔๙

๓๔. การเจาะช่องแสงภายในบ้าน...ควรทำหรือไม่? ๑๕๕

๓๕. เพดาน...กำหนดความสูงต่ำแค่ไหน? ๑๕๗

๓๖. รั้วบ้าน...กับหลักฮวงจุ้ย ๑๖๓

๓๗. ลวดลายประตูรั้วบ้าน...ใช้ลายไหนเป็นมงคล? ๑๖๗

๓๘. ธรณีประตู...ควรทำหรือไม่? ๑๗๓

๓๙. ประตู...เปิดเข้าหรือเปิดออกดี? ๑๗๖

๔๐. ระบบท่อน้ำ...เข้ามังกรออกเสือ ๑๗๙

๔๑. ระบบไฟฟ้า...ภายในบ้าน ๑๘๑

๔๒. ฤกษ์ก่อสร้างบ้าน ๑๘๔

บทสรุป ๑๘๘

ภาคที่ ๒ : การต่อเติมบ้าน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการต่อเติมบ้าน๑๙๒

๑.การต่อเติมหน้าบ้าน ๑๙๔

๒.การต่อเติมหลังบ้าน ๑๙๗

๓.การต่อเติมข้างบ้าน ๒๐๒

๔.การต่อเติมบ้าน ๒ ชั้นเป็น ๓ ชั้น ๒๐๖

๕.การต่อเติมโรงรถ ๒๑๐

๖.การต่อเติมบ้าน ๒ หลังเป็นหลังเดียว ๒๑๔

๗.การต่อเติมห้องนอน ๒๑๘

๘.การต่อเติมห้องส้วม ๒๒๒

๙.การต่อเติมห้องครัว ๒๒๖

บทสรุป ๒๓๐

ประวัติ : ผลงาน : ๒๓๒"