ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163885982
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษถนอมสายตา
จำนวนหน้า368 หน้า
น้ำหนัก445.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : กรกฎาคม 2565
สำนักพิมพ์แสงดาว

82 ปี 11 เดือน 21 วัน : บทความคัดสรรของ ดุษฏี พนมยงค์

ผู้เขียน : ดุษฏี พนมยงค์


ผู้เขียนเกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2482 และยังมีลมหายใจทำงานอยู่ในวันนี้ ที่มีอายุยืนยาวกว่าคุณพ่อแล้ว ในโอกาสพิเศษนี้ จึงได้รวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นในหลายโอกาส และนํามาปรับปรุงใหม่ ทั้งที่เกี่ยวกับคุณพ่อ ครอบครัว ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ดนตรี และเกร็ดประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสนใจ เช่น เรื่องสุสาน และส้วม เป็นต้น

– ดุษฏี พนมยงค์ –