ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165981392
ปกหนังสืออ่อน (มีปีกปก)
กระดาษปอนด์
จำนวนหน้า258 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่3 : มกราคม 2566
สำนักพิมพ์ปะการัง

ชีวิตที่มีคุณค่า

ผู้เขียน : นาวี รังสีวรารักษ์


ใครที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก มีประสบการณ์ชีวิตอย่างหลากหลาย ย่อมมีภาษีดีกว่าคนที่ไม่มีหรือมีน้อย

คำถามที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรเราจะมีประสบการณ์ชีวิตมากหรือหลากหลายได้ คำตอบคือ “การอ่านวรรณกรรมชีวิต” หรือการเรียนรู้ชีวิตในทางลัด สามารถช่วยให้มีประสบการณ์อันหลากหลายได้ เพราะในวรรณกรรมชีวิตของแต่ละคน ย่อมมีลีลาชีวิตทั้งด้านการต่อสู้ชีวิต การประสบความสำเร็จ ความพ่ายแพ้ หรือในด้านความรักต่างๆ ฯลฯ

“ชีวิตที่มีคุณค่า”

เล่มนี้มีคุณค่า ที่จะช่วยให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีงามและหลากหลาย ด้วย เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมและบันทึก เรื่องราวชีวิตของบุคคลระดับแนวหน้าของสังคมไทย ไว้ถึง 12 ท่านด้วยกัน อาทิ คุณเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์,
ดร.ป๋วย อิ้งภากรณ์, อจ.เฟื้อ หริพิทักษ์, รงค์ วงษ์สวรรค์ เป็นต้น โดยเฉพาะการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ได้เพิ่มเรื่องราวของ “นักสู้ผู้ไม่ถอยให้เผด็จการ” ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ ไว้ด้วยก็หวังว่า“ชีวิตที่มีคุณค่า” เล่มนี้จะให้คุณค่าที่ดีงามแก่ ทุกๆ ท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

ดร.สมชาย เรืองวัฒนสุข

ทองใบ ทองเปาด์

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อจ.เฟื้อ หริพิทักษ์

’รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม)

พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก

ท่านปัญญานันทภิกขุ

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

ท่านพุทธทาสภิกขุ

ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ

ประวัติผู้เขียน