ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218180
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษBook Plus (เนื้อในพิมพ์ 4 สี)
จำนวนหน้า328 หน้า
น้ำหนัก520.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง22.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : มกราคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา

ผู้เขียน : กำพล จำปาพันธ์ และโมโมทาโร่

ใหม่ แนะนำ


Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา และโลกาภิวัตน์แรกในสยาม-อุษาคเนย์

กรุงศรีอยุธยา เมืองท่าการค้านานาชาติ เป็นมาอย่างไร และมีลักษณะแบบไหน

นับแต่การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา เมืองแห่งนี้ได้ถูกวางภูมิศาสตร์ให้เป็นเมืองท่าการค้าในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จึงไม่แปลกอย่างไร เมื่อเศรษฐกิจการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีความรุ่งเรืองขึ้น กรุงศรีอยุธยาจึงขยับสถานะเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติ

การเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติย่อมนำพาคนต่างชาติต่างภาษาจำนวนมากเข้ามาแวะเวียนกรุงศรีอยุธยา บ้างก็อยู่เพียงชั่วคราว บ้างลงหลักปักฐาน มีทั้ง แขก ฝรั่งเศส จีน ลาว เขมร พม่า ญวน มลายู ซึ่งต่อมาก็ได้ผสมกลมกลืนกันกลายเป็นมนุษย์อยุธยา

Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา และโลกาภิวัตน์แรกในสยาม-อุษาคเนย์ ของกำพล จำปาพันธ์ และโมโมทาโร่ พาผู้อ่านสำรวจย่านร้านตลาดชุมชนของชนชาติต่างๆ ในกรุงศรีอยุธยา และติดตามดูชีวิตประจำวัน ความเป็นมา เพื่อหาคำตอบว่า การเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติของกรุงศรีอยุธยาทำได้อย่างไร และทำไมจึงถือได้ว่าเป็น "โลกาภิวัตน์แรกในสยาม-อุษาคเนย์"
01 ต่างด้าว ต่างชาติ ต่างแดนรวมกันเป็นมนุษย์อยุธยา

 • ต่างชาติ ต่างอย่างไร ใครนิยาม
 • ข้าต่างด้าว กำลังพลประดับบารมี พญาจักรพรรดิราช
 • ชนต่างชาติภายใต้ท้าวต่างแดน

02 ชุมชนต่างชาติ & ชาวอุษาคเนย์

 • ชาวอุษาคเนย์ในอยุธยา
 • เขมรอยุธยา ญาติใกล้ชิดที่ถูกบิดเบือน
 • ชาวมอญ จากผู้อพยพสู่ประชากรหลักอยุธยา พม่า ศัตรูประจำชาติที่มีถิ่นฐานอยู่วังหลัง
 • ลาวล้านนา คนใกล้ที่อยู่ไกล
 • ลาวล้านช้าง พ่อค้า พันธมิตร และโคตรเหง้า กรมหมื่นเทพพิพิธ
 • แขกจาม ร่องรอยอารยธรรมที่สาบสูญ
 • แขกมลายู มะละกา และตานี
 • แขกมักกะสัน ยอดนักรบ
 • ญวนคริสตัง คิดต่างเป็นเหตุ
 • ชาวอุษาคเนย์ในอยุธยา : บทบาท อิทธิพล และมรดกทางวัฒนธรรม

03 ชุมชนต่างชาติที่มาจากข้างทิศตะวันออก

 • การเข้ามาของชาวเอเชียตะวันออก
 • ชุมชนจีนฮกเกี้ยน จีนหลวงสมัยอยุธยา
 • ชุมชนจีนแต้จิ๋ว ลูกจีนกู้ชาติ
 • หมู่บ้านญี่ปุ่น ชุมชนนักรบ
 • ชาวเอเชียตะวันออกในอยุธยา : บทบาท อิทธิพล และมรดกทางวัฒนธรรม

04 ชุมชนต่างชาติที่มาจากข้างทิศตะวันตก

 • การเข้ามาของชาวตะวันตก
 • ชุมชนแขกพราหมณ์ หรือแขกอินเดีย
 • ชุมชนแขกมัวร์และเปอร์เชีย
 • หมู่บ้านโปรตุเกส ชุมชนฝรั่งแห่งแรก
 • บ้านอังกฤษ และบริษัทอินเดียตะวันออก
 • บ้านฮอลันดำ ฝรั่งนักการค้ำ
 • ฝรั่งเศส ศาสนา และการเมือง
 • ชาวตะวันตกในอยุธยา : บทบาท อิทธิพล และมรดกทางวัฒนธรรม

05 บทสรุปและส่งท้าย

 • บรรณานุกรม

รูปอื่นๆ