ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169396550
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์
จำนวนหน้า408 หน้า
น้ำหนัก685.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1
สำนักพิมพ์มูลนิธิคณะก้าวหน้า

เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ผู้เขียน : ปิยบุตร แสงกนกกุล


แม้วันนี้ "ประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กำลังถูกปิดลง" ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแสดงออก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และภายใต้การก่อ "นิติสงคราม" ปราบปรามเยาวรุ่นอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงกระนั้น ณ วันนี้ ก็ไม่มีใครมองไม่เห็นหรือแกล้งมองไม่เห็น "ช้างในห้อง" ได้อีกแล้ว...

เมื่อเราไม่อาจแกล้งไม่เห็น "ช้างในห้อง" ได้อีกแล้ว ก็เหลือหนทางเดียวเท่านั้น คือ "เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์" ต้องช่วยกันรณรงค์ผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพื่อรักษาประชาธิปไตย และรักษาสถาบันกษัตริย์ ต่อให้ประตูปิดลง เราต้องช่วยกันเปิดใหม่ เพราะหากประตูปิดตายแน่น ไม่มีการเปิดใหม่ เราอาจไม่เหลือประตู ไม่เหลือช้าง ไม่เหลือห้อง สังคมไทยไม่ควรเดินทางไปถึงจุดนั้น

สารบัญ

หมวด 112
1. มาตรา 112
2. 2.บทวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมาตรา 112 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
3. กางทุกปัญหามาตรา 112
ฯลฯ

หมวด ประสบการณ์จากต่างประเทศ
1. เมื่อฆวน คาร์ลอส ปฏิเสธรัฐประหาร
2. Ultra-royaliste กับการฟื้นฟูและล่มสลายของกษัตริย์ฝรั่งเศส
3. ความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ขัดกับเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็น : กรณีหมิ่นประมาทกษัตริย์สเปน
ฯลฯ

หมวด พระราชอำนาจกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
1. การลงพระปรมาภิไธย และการสนองพระบรมราชโองการ
2. อะไรคือ ตัดสิน “ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์”
3. การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของกษัตริย์ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย
ฯลฯ

หมวด รัฐธรรมนูญกับกษัตริย์
1. ความหมายของบทบัญญัติ “องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” ตามความเห็นของหยุด แสงอุทัย
2. หยุด แสงอุทัย กับหลัก The King can do no wrong
3. ปัญหาสถานะ “ละเมิดมิได้” ของกษัตริย์ในความเห็นของ Robespierre
ฯลฯ