ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218098
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์ (เนื้อในพิมพ์ 4 สี)
จำนวนหน้า294 หน้า
น้ำหนัก450.00 กรัม
กว้าง14.00 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : ตุลาคม 2565
สำนักพิมพ์พลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ

ตะเกียงชีวิต

ผู้เขียน : พลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ

เรียบเรียงโดย : พลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณหนังสือตะเกียงชีวิตชีวิตเล่มนี้ นำเสนอตะเกียงสำหรับท่าน
เพื่อเป็นแสงสว่างนำทาง
ไปสู่ความสำเร็จ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวชีวิตและผลงานของพลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ

ผ่านประสบการณ์ทำงาน แนวคิดชีวิตครอบครัวในห้วง 78 ปี ที่ผ่านมาให้ท่านพิจาณาใช้ส่องเป็นแนวทาง การเดินทางของท่านไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายโดยสอดแทรก ทั้งความรู้ เกร็ดประวัติศาสตร์ ซึ่งแฝงไปด้วย ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน ตลอดจนมีความสนุกสนานซึ่งท่านอ่าน แล้วจะชื่นชอบจนวางไม่ลงเลยทีเดียว