ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165907354
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า124 หน้า
น้ำหนัก220.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฏาคม 2565
สำนักพิมพ์พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย

ธรรมรัฐ

ผู้เขียน : พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย


"ธรรมรัฐ" จะเป็นจริงได้ด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ย้อนไปราว 20 ปีกว่าทั่วโลกได้ปรับตัวรับกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งย่อโลกให้เชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตไปทุกๆด้านอย่างรวดเร็วและอาจมีผลกระทบกับปัจเจกบุคลจนถึงระดับนานาชาติเลยที่เดียว

ธรรมรัฐ คือ วัชราภรณ์อันวิเศษที่คอยห่อหุ้ม และประคบประหงมมนุษชาติให้ก้าวเดินสู่หนทางแห่งความผาสุก จึงเป็นแก่นการปฎิรูปสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกส่วนของสังคม