ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163885548
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า216 หน้า
น้ำหนัก295.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.80 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว

เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ลด15%

ผู้เขียน : กุหลาบ สายประดิษฐ์

แนะนำ

“ข้าพเจ้านำพฤติการณ์ของการปฏิวัติมา เรียบเรียงลงไว้ ก็ประสงค์จะให้เป็นข้อตักเตือนแก่นักปฏิวัติกลุ่มหนึ่งที่ถืออำนาจการ ปกครองในสมัยนั้น ได้สำเหนียกถึงอุดมคติ ของการปฏิวัติว่า เขาได้แสดงไว้อย่างไร และความประพฤติที่เขาปฏิบัติอยู่เป็นปฏิปักษ์ ต่ออุดมคติของเขาอย่างไร ข้าพเจ้าหวังจะ ให้เขาเหล่านั้นบังเกิดความละอายใจ และ ได้สำนึกตนว่า เมื่อเขาทรยศต่ออุดมคติของเขา ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นอุดมคติ ของประชาชนไปแล้ว ก็เท่ากับว่าเขาทรยศ ต่อประชาชนนั่นเอง”