ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163885586
ปกหนังสือแข็ง
จำนวนหน้า592 หน้า
น้ำหนัก875.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง22.00 ซม.
หนา4.00 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว

ประวัติพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ลด15%

ผู้เขียน : เชาวน์ พงษ์พิชิต


ในช่วงเวลา 40 ปี ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยัง เคลื่อนไหวอยู่นั้น ก็ได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวข้างต้นอย่างสุดจิตสุดใจ ไม่กลัวความยากลำบาก ไม่กลัวตาย อุทิศแม้ชีวิต รณรงค์กับเผด็จการ และจักรวรรดินิยมอย่างองอาจกล้าหาญ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก ประชาชนอย่างแข็งขัน แต่รัฐบาลเผด็จการในอดีตใช้นโยบาย “3 เรียบ” จับประชาชนผู้บริสุทธิ์ และทำร้ายจนเสียชีวิต ประชาชนผู้รับเคราะห์ จำเป็นต้องจับอาวุธขึ้นสู้และหนีไปตายเอาดาบหน้า เพื่อรักษาชีวิต ของตนเอง ลูกเมีย และญาติมิตร สงครามประชาชนจึงได้เกิดขึ้นและ ยืดเยื้อเป็นเวลานานถึง 17 ปี ผืนแผ่นดินไทย 49 จังหวัด ลุกเป็นไฟ ลูกหลานประชาชนต้องสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนหมื่น

ประวัติความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และประชาชนนับล้านที่ร่วมจิตร่วมใจต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเอง ถือเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่มีความสำคัญยิ่ง ไม่สมควร ปล่อยให้หายสาบสูญไปโดยขาดการบันทึกไว้ ผู้คนทั้งหลายที่เคยผ่าน ยุคทมิฬในอดีต ต่างก็ปรารถนาให้เหตุการณ์นี้ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ รวบรวมข้อมูลและสิ่งที่รู้เห็นมาให้เป็นบทเรียนแก้คนรุ่นหลัง

หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าทางความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เล่มหนึ่ง เพราะเป็นการเสนอเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่คลุกคลีและมีส่วนร่วม อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างเข้มข้นท่านหนึ่ง เนื้อหาและสาระของ หนังสือเล่มนี้ น่าจะให้ข้อมูลและความรู้อันเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศ ในยุคที่สังคมเคยมีความแตกแยกในอุดมการณ์ทางความคิด ทาง การเมืองการปกครอง และแสดงให้เห็นถึงปณิธานอันดีงามของนักต่อสู้ บางกลุ่มที่แท้จริงแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อความดีงามของสังคม

ขอขอบคุณ คุณเชาวน์ พงษ์พิชิต ผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้สละเวลาในบั้นปลายของชีวิตที่เจ็บป่วยทำงานชิ้นนี้ด้วยความมุ่งมั่น และศรัทธา