ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165884280
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า228 หน้า
น้ำหนัก350.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
สำนักพิมพ์รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์

รักลูกปลูกสติ เรียนดีมีสุข

ผู้เขียน : รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์


หนังสือรักลูกปลูกสติ เรียนดีมีสุขเป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่

รู้จักวิธีเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ หนังสือได้แบ่งออกเป็นสองส่วน

ส่วนแรกจะสอนให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักการกระตุ้นพัฒนาการ ด้านความ

ฉลาด และสติปัญญาของเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยโต

ส่วนที่สอง จะเน้นเรื่องของการสร้างเสริมคุณธรรมให้เด็กเป็นคนดีและ

มีความสุข ในส่วนนี้เน้นพิเศษเรื่องการฝึกให้มีสติเป็นเครื่องกำกับชีวิต

หนังสือเล่มนี้จะเน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

ให้เด็กมีทั้งส่วนที่เป็นความฉลาดทางปัญญา หรือ IQ

และส่วนที่เป็นความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ

ที่เปรียบได้กับคอมพิวเตอร์ที่มี hardware และ software

อยู่ในเล่มเดียวกันทั้งความฉลาดที่เอาตัวรอดในโลกปัจจุบัน

และความสุขจากการใช้ชีวิตที่มีสติไปพร้อมๆกัน