ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169206231
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า322 หน้า
น้ำหนัก450.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา20.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563
สำนักพิมพ์มูลนิธิสถาบันสร้างอนาคตไทย

ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อรับมือ กับคลื่นมหาวิกฤตการณ์

ผู้เขียน : สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง


หนังสือปฏิรูปประเทศไทยเพื่อรับมือฯ เล่มนี้มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายสาเหตุวิกฤตปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย จากมุมมองทางด้านสังคมวิทยา และปรัชญาการเมืองของบ้านเราตลอดจนเสนอทางออกด้วยการ "เปลี่ยนกระบวนทัศน์" ความหมายของ "ความเป็นไทย" ที่สะท้อนผ่านสัญลักษณ์ของธงชาติไทย ทั้งที่เพื่อทำให้ "ประชาธิปไตย" อันเป็นความคิดที่รับเข้ามาใหม่จากอารยธรรมตะวันตกสามารถบรรสานกับความเป็น่ไทยซึ่งเป็นรากฐานที่ดำรงอยู่มาแต่เดิม