ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165863278
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า264 หน้า
น้ำหนัก360.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
สำนักพิมพ์รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

พจนานุกรม:ศาสตร์และศิลป์ ลด15%

ผู้เขียน : รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์


พจนานุกรม:ศาสตร์และศิลป์

พจนานุกรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีมาแต่

อดีตกาลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้เลือกใช้ภาษาที่ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับพจนานุกรมทั้งทางทฤษฏีและปฎิบัติ ได้แก่ประวัติพจนานุกรมประเภทองค์ประกอบ

ของพจนานุกรม คลังข้อมูลภาษา

ประวัติความเป็นมาของพจนานุกรม

โครงสร้างประเภทองค์ประกอบของพจนานุกรม

มีขั้นตอนพร้อมตัวอย่าง เนื้อหาที่ทันสมัยโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

รวมทั้ง Digital Dictionary อีกด้วย