ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163881472
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า280 หน้า
น้ำหนัก360.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.20 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว

วาทะ จักรพรรดิคังซี ลด15%

ผู้เขียน : อดุลย์ รัตนมั่นเกษม


จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง
ทรงครองแผ่นดินจีนยาวนานถึง 60 กว่าปี
พระองค์จึงมากด้วยประสบการณ์ด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การปกครอง
การทหาร การเกษตร และการศึกษา
จึงก่อเกิดประสบการณ์อันล้ำค่ายากที่ใครจะเทียบทัน
หนังสือเล่มนี้เป็นพระราโชวาท ที่พระราชทานแก่พระโอรสทุกพระองค์
ให้ความรู้ในทุกด้านทั้งการฝึกจิตฝึกกาย ไปจนถึงการบริหารบ้านเมือง
ครอบคลุมหลักเหตุผล และประสบการณ์ทุกอย่างไว้หมดสิ้น
รวมทั้งคำเตือน คำสอน และความคิดต่าง ๆ
ในการแก้ปัญหาส่วนตน และประเทศชาติ
พร้อมไปด้วยคุณค่าทางปัญญาและสาระ
จักรพรรดิคังซี เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ
ในพระปรีชาสามารถที่สุดพระองค์หนึ่ง
หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านทุกท่าน
ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำประเทศ หรือประชาชนคนธรรมดา
เพราะนี่คือหนังสือที่ประเทืองปัญญามากที่สุดแห่งยุคสมัย!