ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163883223
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า880 หน้า
น้ำหนัก1220.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา5.00 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว

ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

ผู้เขียน : หวง อี ปิง

แปลโดย : อารยา เทพสถิตย์ศิลป์และคณะ


การพัฒนาของประเทศจีนในทุกขั้นตอนทบทวนรอยอดีตอย่างละเอียดตั้งแต่การสถาปนาประเทศจีนใหม่ ความบอบช้ำจากการปิดประเทศในช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรม การปฏิรูปและเปิดประเทศ ความท้าทายทางทฤษฎีที่ต้องสร้างและทำความเข้าใจกับทุกคนในสังคม การลองผิดลองถูกในช่วงก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบวางแผน มาสู่เศรษฐกิจแบบการตลาดการนำเอาแง่ดีของทุนนิยมมาประยุกต์ใช้กับแง่งามของสังคมนิยม จนเกิดระบอบและวิธีการอันเป็นแบบฉบับหนึ่งเดียวในโลกของจีน ที่เรียกว่า “สังคมนิยมอัตลักษณ์จีน”