ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163882684
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า424 หน้า
น้ำหนัก625.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.20 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว

ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม ลด15%

ผู้เขียน : เจิ้ง เซียน

แปลโดย : สืบพงศ์ ช้างบุญชู, พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์


ประเทศจีนเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันออก ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของจีนในยุคโบราณสร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้แก่โลกและมวลมนุษยชาติ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีนได้แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชียและยุโรป แม้ประเทศจีนจะรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่… ไม่มีประเทศมหาอำนาจใดที่สามารถหลบหนีความตกต่ำได้พ้น เมื่อความรุ่งเรืองพัฒนาจนถึงจุดสูงสุด ทุกอย่างจะเริ่มเสื่อมถอยลง ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสื่อมถอยของอำนาจคือ ประสิทธิภาพในการบริหารปกครองประเทศ ความอ่อนแอของราชสำนัก ระบบราชการที่ไร้ประสิทธิกาพ ตลอดจนปัญหาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงทำให้ประเทศจีนต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่แสนสาหัส

ในช่วงเวลานั้นชาวจีนทุกคนต่างมีภารกิจและเป้าหมายสำคัญร่วมกัน นั่นคือ การกอบกู้เอกราช ต่อต้านภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคม และปลดแอกประชาชน แม้ว่าสุดท้ายราชวงศ์ชิงจะล่มสลาย แต่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นยังคงฉุดรั้งการพัฒนาประเทศไปสู่ความเข้มแข็ง ในช่วงแรกประเทศจีนพยายามใช้ระบอบประชาธิปไตยและทุนนิยมเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ แต่ไม่เป็นผล ต่อมาประเทศจีนเข้าสู่ยุคเผด็จการทางทหาร สถานการณ์เริ่มเลวร้ายและทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ สงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานสิ้นสุดลง หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ประเทศจีนเลือกเดินบนเส้นทางสังคมนิยม การสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น มั่นคงประสบผลสำเร็จ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของประเทศจีน หลังจากดำเนินนโยบายเปิดประเทศเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง พวกเราไม่ควรเลียนแบบหรือเดินตามรอยเท้าของผู้อื่น แต่ต้องสร้างแนวทางการพัฒนาประเทศของตนเอง