ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163883308
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า408 หน้า
น้ำหนัก595.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว

โครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน ลด15%

ผู้เขียน : สวี กุ้ยเซียง

แปลโดย : ปิยมาศ สรรพวีรวงศ์


เลนินเคยกล่าวไว้ว่า หากไม่มีทฤษฎีการปฏิวัติ ย่อมไม่มีความเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติขึ้นได้ หากไม่มีทฤษฎี พรรค “จักสูยเสียสิทธิในการอยู่รอด และจักต้องปรสบกับความล้มละลายทางการเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในไม่ช้า”

สหายเหมาเจ๋อตงเคยกล่าวอย่างหนักแน่นไว้ว่า หากไม่มีทฤษฎีการปฏิวัติ ไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ ไม่มีความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริง หากต้องการได้รับชัยชนะ นั้นคงเป็นไปไม่ได้ สหายเหมายังเคยตั้งสมญาอย่างเป็นธรรมให้กับทฤษฎีวิทยาศาสตร์ลัทธิมาร์กซิสม์ไว้ว่าเป็นกล้องส่องทางไกลและกล้องจุลทรรศน์

สิ่งเหล่านี้ได้นำเสนอหลักฐานอันเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้เราเข้าใจแก่นสารของโลกเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก