ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9770125365407
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า146 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง29.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
สำนักพิมพ์กอง บก.ศิลปวัฒนธรรม

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่๔๒ ฉบับที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๔


กำเนิดคุกสมัยใหม่ ในกรุงเทพฯ

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกันยายน 2564 เชิญติดตามเรื่องคุก เรื่องตะราง และราชทัณฑ์ของไทย ผลงานค้นคว้า โดย ศรัญญู เทพสงเคราะห์

.

กว่าที่จะเป็นคุกอย่างเช่นทุกวันนี้ เป็นอย่างไร ทั้งในบันทึกของไทยและโดยชาวต่างชาติ ที่กล่าวไว้ตรงกันว่า คุกสยามสมัยก่อนสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล กลางวันนักโทษถูกทางการใช้แรงงานทำงานหนัก ตกค่ำถูกร้อยรวมด้วยโซ่ นอนเรียงกันแออัด

.

ก่อนจะเริ่มมีการปฏิรูป หลังรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ สิงคโปร์, ชวา และอินเดีย แล้วพัฒนาคุกสมัยใหม่ และการปฏิรูปราชทัณฑ์ในกรุงเทพฯ

.

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

• วัดป่าฝ้าย ปากน้ำประสบ ค่ายใหญ่เนเมียวสีหบดี

• จากนโปเลียน มาเป็น “พระบรมรูปทรงม้า” เมืองเขมร

• ชีวิตพิสดาร “อาจารย์เซ่ง” หมอดูเลื่องชื่อสมัยรัชกาลที่ 4

• ตำนานพระแก้วมรกต จากเอกสารล้านนาสู่รัตนโกสินทร์