ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 2,700.00

฿ 2,000.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN20002000
ปกหนังสืออ่อน
น้ำหนัก2500.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง25.50 ซม.
หนา6.00 ซม.
สำนักพิมพ์รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

แพ็คคู่ ผลงานอาจารย์เชษฐ์ ติงสัญชลี

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี


แพ็คคู่ ผลงานอาจารย์เชษฐ์ ติงสัญชลี ประกอบด้วยหนังสือ

1.บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกาย ประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์

2. อาคารทรง ศิขระ-วิมาน

วัฒนธรรมทางศาสนาของอินเดีย ถือได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับศาสนาและวัฒนธรรมแก่เอเชียอาคเนย์
โดยรวมในบรรดาสถาปัตยกรรมอินเดียที่เข้ามามีบทบาทมากคืออาคารทรงศิขระจากอินเดียเหนือ
และอาคารทรงวิมานจากอิเดียใต้

หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยของ รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ที่ค้นหาที่มาของสถาปัตยกรรมเอเชียอาคเนย์ระยะต้น โดยอาศัยการสืบค้นอาคารทรงศิขระและวิมาน ในศิลปะอินเดีย หนังสือมีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม เป็นที่น่าสนใจยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะโบราณในเอเชียอาคเนย์

c520fca590-2019-09-19095253

1.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปราสาทและประเด็นวิจัย

2.การศึกษาจากชั้นหลังคาของปราสาทในศิลปะอินเดียและความหลากหลายในศิลปะเอเซียอาคเนย์

- ประเด็นศึกษา

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปราสาทประเภทต่างๆ ในศิลปะอินเดีย

- อาคารหลังคาตัดหรืออาคารทรงปะรำ

- ปราสาทหลังคาลาด

- ปราสาทหลังคาลาดยอดศิขระ

- ปราสาทแบบศาลา

- ปราสาทแบบวิมาน

บทสรุป

3.ลวดบัวฐานในศิลปะอินเดียและความสัมพันธ์กับเอเซียอาคเนย์

- การศึกาลวดบัวฐานในศิลปะอินเดียโดยรว

- ฐานเวทีพันธะในเอเซียอาคเนย์

บทสรุป

4. เรือนธาตุ : เสาติดผนัง ระบบการยกเก็จ แรตกแต่งเก็จ และประตู

- รูปแบบเสาติดผนัง

- ระบบการยกเก็จในศิลปะอินเดียและเอเซียอาคเนย์

- ระบบการประดับผนังของเก็จประธานและเก็จมุมในอินเดียและเอเซียอาคเนย์

- ประตูและเสากรอบประตู

บทสรุป

5.ระบบบัญชรและปราสาทซ้อนปราสาท

- บัญชร : การประกบปราสาทติดผนังเรือนธาตุ

- ปราสาทซ้อนปราสาท : การประกบปราสาทโดยมียอดเลยผนังเรือนธาตุ

บทสรุป

1.บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกาย ประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีที่ดำเนินการเสร็จ พ.ศ. 2561

c520fca590-2019-09-19095253

บทที่ 1 การศึกษาที่ผ่านมาและประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัย

บทที่ 2 ทรงผมและศิราภรณ์ในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์

บทที่ 3 สร้อยพระศอและยัชโญปวีตในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์

บทที่ 4 กฏิสูตร เข็มขัด และผ้านุ่งในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์

บทที่ 5 อิทธิพล การแบ่งพื้นที่ และปรากฏการณ์ของประติมากรรมอินเดียกับเอเชียอาคเนย์


2.อาคารทรง ศิขระ-วิมาน