ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163885128
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า464 หน้า
น้ำหนัก675.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์) ลด15%

ผู้เขียน : สุพจน์ ด่านตระกูล


เอกสารที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งยุครัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะหาอ่านได้ยาก ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคตเล่มนี้ เป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐาน ทางราชการอ้างอิง ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า กรณีสวรรคตเกิดขึ้นได้อย่างไร ในขณะเกิดเหตุ ที่เสียงปืนดังปังขึ้นนั้น มีใครอยู่บนพระที่นั่งบ้าง และอยู่ที่จุดไหน กําลังทําอะไร คณะ กรรมการสอบสวนที่เรียกว่า ศาลกลางเมือง มีความเห็นว่าอย่างไร ฯลฯ ได้บันทึก ไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้อ่านที่มีวิจารณญาณจะสามารถพิพากษาได้ ด้วยตนเองว่า ใครคือฆาตกรตัวจริง?