ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786168292020
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า512 หน้า
น้ำหนัก765.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.80 ซม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราฯ

ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (THAILAND: A SHORT HISTORY) ลด15%

ผู้เขียน : David K. Wyatt (เดวิด เค. วัยอาจ)

แปลโดย : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

แนะนำ

ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป เป็นการนำเสนอเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศไทย

ในลักษณะ “ประวัติศาสตร์ช่วงยาว” ด้วยกาลเวลาที่ลึกลงในอดีตนับหมื่นปีมาแล้ว เรื่อยมาจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2545) มีเรื่องราวและเหตุการณ์ของกลุ่มคนไท-ไต/คนสยาม/คนไทย พร้อมๆ กับคนกลุ่มอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในโลก ที่มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งเชิงสร้างสรรค์-ร่วมมือกัน เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกัน จนทำให้คนไท-ไต-สยามไทยสรรค์สร้างหน่วยสังคมของตนขึ้นเป็นหมู่บ้าน เมือง แว่นแคว้น อาณาจักร และประเทศ พร้อมกับความรุ่งเรืองของสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ในต่างเวลา และต่างโอกาสเดียวกันนี้ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยคอร์แนล กล่าวว่า “แม้จะเกษียณไปแล้ว และยามเจ็บป่วย เดวิด ก็ยังคงทั้งเขียน ทั้งบรรยาย ทั้งนำทางให้นักศึกษา ท่านเป็นแม่แบบ และความบันดาลใจให้เราทั้งหลายทั้งปวง” ธงชัย วินิจจะกูล แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน กล่าวในทำนองเดียวกันว่า “ต่อประวัติศาสตร์ไทย เดวิด วัยอาจ เป็นเสมือน ดี.จี.อี.ฮอลล์ ต่อประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านทำให้สาขาวิชานี้มีความสำคัญขึ้นมา” “เดวิด วัยอาจ เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ ปราศจากท่าน ประวัติศาสตร์ไทย คงมาไม่ได้ไกลเท่านี้” ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศิษย์ไทยคนแรกของอาจารย์วัยอาจ ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล กล่าว “ท่านคือ เสาหลักของไทย และอุษาคเนย์ศึกษา” จิระนันท์ พิตรปรีชา ศิษย์ไทยคนสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล รำพึงปิดท้าย