ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169371908
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า216 หน้า
น้ำหนัก250.00 กรัม
กว้าง10.50 ซม.
สูง18.00 ซม.
หนา1.10 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ ระหว่างบรรทัด

เมืองในหมอก ลด15%

ผู้เขียน : อนุสรณ์ ติปยานนท์

แนะนำ

เมืองในหมอก

ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งไม่ได้ระบุ ณ เมืองใดเมืองหนึ่งที่ไม่ได้ระบุหมอกหนาทึบสีเทาเคลื่อนเข้าปกคลุมเมือง ไม่เพียงบดบังสายตาชาวเมืองมิให้มองเห็น มิให้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ทว่ายังบดบังจิตใจมิให้แจ่มใส บดบังหัวใจมิให้มีความหวัง มิให้มีพลังลุกขึ้นต่อสู้กับอำนาจมืดดำที่เข้ารุกรานเมือง

เสรีภาพของชาวเมืองถูกลิดรอน เจตจำนงเสรีของพวกเขาเลือนหายไปในความมืดสลัว และแม้หายนะภัยจากหมอกจะปรากฏแก่ผู้คนอย่างเท่าเทียม แต่กลุ่มชนชั้นสูงกลับใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในที่หลบซ่อน มีเพียงชนชั้นกลางและชนชั้นล่างเท่านั้นที่ยังต้องดิ้นรนหายใจภายใต้หน้ากากป้องกัน

ในเมืองสิ้นหวังที่มีแต่ผู้คนสิ้นหวัง เขาและเธออาจเป็นความหวังสุดท้ายที่จะนำท้องฟ้า แสงสว่าง อากาศบริสุทธิ์ และเสรีภาพ กลับคืนสู่ชาวเมืองอีกครั้ง