ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786168221617
จำนวนหน้า224 หน้า
น้ำหนัก260.00 กรัม
กว้าง12.00 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา1.40 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์bookscape

ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่ ลด15%

ผู้เขียน : Eamonn Butler (เอมอนน์ บัตเลอร์)

แปลโดย : พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

แนะนำ

ฟรีดริช ฮาเย็ก คือนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 ผู้จุดประกายแนวคิดเสรีภาพนิยมอันเป็นรากฐานของลัทธิเสรีนิยมใหม่ นักคิดผู้เชื่อมั่นในพลังของปัจเจกชน สังคมเสรีภาพ ระบบเศรษฐกิจเสรี และยืนหยัดท่ามกลางกระแสการเติบใหญ่ของรัฐ พหูสูตผู้สร้างคุณูปการต่อ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมือง นิติศาสตร์ ตลอดจนจิตวิทยา


ฟรีดริช ฮาเย็ก: ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่ โดย เอมอนน์ บัตเลอร์ ผู้อำนวยการสถาบันอาดัม สมิธ พาผู้อ่านย้อนรอยแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงโลกของฮาเย็ก สำรวจรากฐานของเสรีภาพ วิเคราะห์ตลาดและวัฏจักรรุ่งเรือง-ตกต่ำทางเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นความผิดพลาดของลัทธิสังคมนิยมที่อาจพาประเทศลื่นไถลไปสู่ เผด็จการเบ็ดเสร็จ ตีแผ่ข้อจำกัดของสังคมศาสตร์และข้อเตือนใจสำหรับ เหล่าวิศวกรสังคม ตลอดจนนำเสนอมุมมองรอบด้านจากผู้ต่อต้านฮาเย็ก รวมทั้งวิวาทะทางนโยบายอันเลื่องลือระหว่างฮาเย็กกับเคนส์

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือฉบับย่อที่ครบครันสำหรับการศึกษาความคิด และอิทธิพลของฮาเย็ก นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 1974 เหมาะสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในพลังแห่งเสรีภาพและผู้สนใจ แนวคิดอมตะที่ยังคงความสำคัญยิ่งต่อทิศทางการเมือง และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในโลกใหม่ แห่งศตวรรษที่ 21

สารบัญ

ลำดับเวลาชีวิตและผลงานของ ฟรีดริช เอ. ฮาเย็ก
1. ฮาเย็กและอิทธิพลของเขา
2. ทำความเข้าใจสังคม
3. เสรีภาพและกฎหมาย
4. กระบวนการตลาด
5. เงินตรา ภาวะเงินเฟ้อ และวัฏจักรรุ่งเรือง-ตกต่ำของเศรษฐกิจ
6. จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ และวิชาเวทมนตร์
7. เหตุใดลัทธิสังคมนิยมจึงเป็นความผิดพลาด
8. ความเชื่อที่ไม่จริงว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม
9. รากฐานของสังคมเสรีภาพ
10. วิวัฒนาการที่ยังคงดำเนินต่อไป