ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167667935
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก560.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ฟ้าเดียวกัน 19/1 : 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน

ผู้เขียน : รวมนักเขียน


ปลดแอกประวัติศาสตร์

ถ้าเรากลับไปมองเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 เมื่อระบอบเผด็จการสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส ที่ “อยู่ยั้งยืนยง” ตั้งแต่รัฐประหาร 2500 ล้มลงภายในชั่วข้ามคืน ทำให้กองทัพที่เป็นผู้เล่นหลักมายาวนานต้องกลับเข้าสู่กรมกอง (แม้ว่าจะชั่วคราว) ส่งผลให้ผู้เล่นทางการเมืองอื่นๆ ได้มีบทบาทมากขึ้น สื่อมวลชนกลายเป็นกระบอกเสียงที่สามารถมีจุดยืนทางการเมืองของตนเองได้ ขบวนการนักศึกษา ชาวนา กรรมกรเริ่มมีปากเสียงมากขึ้น (ก่อนที่จะถูกปราบในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519) และที่สำคัญสถาบันกษัตริย์ภายใต้การนำของในหลวงภูมิพลฯ ที่เคยเป็นหุ้นส่วนอำนาจกับกองทัพได้ขึ้นครองอำนาจนำ

14 ตุลา ไม่เพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง แต่ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาโดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์ดังที่ธงชัย วินิจจะกูล ได้กล่าวไว้ในบทความ “ภูมิทัศน์ของอดีตที่เปลี่ยนไป : ประวัติศาสตร์ชุดใหม่ในประเทศไทยหลัง 14 ตุลา”

บทบรรณาธิการ
ปลดแอกประวัติศาสตร์

บทบรรณาธิการประจำฉบับ
80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน

ทัศนะวิพากษ์
ประวัติศาสตร์ไทยในมิติยาวไกล (longue durée)
คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร

“รัฐเจ้าเมือง” : ข้อเสนอเรื่อง “รัฐ” ของคนไตในเวียดนาม
นิติ ภวัครพันธุ์

สงครามและการกวาดต้อนผู้คนในลุ่มนํ้าโขง : การฟื้นฟูและขยายอำนาจของสยามในยุคธนบุรี-ต้นรัตนโกสินทร์
พวงทอง ภวัครพันธุ์

“ไปเมืองแก้ว” โลกทัศน์ของสามัญชนในบันทึกเดินทางไปต่างแดน : จากระบอบสมบูรณาญา­สิทธิราชย์ถึงประชาธิปไตย
ณัฐพล ใจจริง

วิพากษ์ลัทธิมาร์กซ์ใน โฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน ของจิตร ภูมิศักดิ์
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

แผนที่คือภาษา
ธงชัย วินิจจะกูล

การกลับคืนของ ปากไก่และใบเรือ และการอ่านในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

อุษาคเนย์ยามว่างแผ่นดิน
ยุกติ มุกดาวิจิตร