ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167474465
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า838 หน้า
น้ำหนัก850.00 กรัม
กว้าง13.00 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา5.00 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ สามัญชน

พืชพันธุ์แห่งการต่อสู้ ลด10%

ผู้เขียน : Emile Zola

แปลโดย : ชาลีมาน


วรรณกรรมชิ้นเอกของโลกอีกเรื่องหนึ่งในสมัยปลายศตวรรษที่ 19 ว่าด้วยเรื่องของกรรมกรหลากรุ่นหลายวัยแห่งเหมืองถ่านหินในแถบถิ่นภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส

เอมิล โซลา พาผู้อ่านไปรู้ไปเห็นสภาพชีวิตและภาวะจิตใจในแต่ละห้วงยามของตัวละครทั้งสองฝ่ายซึ่งกลายเป็นปฏิปักษ์กันในเวลาต่อมา อันเนื่องมาแต่สาเหตุแห่ง ‘ความจำเป็น’ หรือเงื่อนไขในชีวิตที่เป็นจริงบีบคั้น นั่นคือปฏิสนธิแห่งความอยุติธรรม! ก่อนสถานการณ์จะขับเคลื่อนไปสู่การ ‘ลุกขึ้นสู้’ ของผองชนผู้จนตรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงจุดเกินกล้ำกลืนฝืนทนไหว กระทั่งนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายในท้ายที่สุด

‘พืชพันธุ์แหงการต่อสู้’ ไม่ใช่นวนิยายปลุกเร้าหรือโฆษณาชวนเชื่อเชิงอุดมการณ์แต่อย่างใด หากฉายให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมอย่างถึงแก่น ขณะเดียวกันก็สะท้อนธาตุแท้หรือตีแผ่สันดานมนุษย์อย่างไม่ไว้หน้า

นวนิยายเรื่องนี้จึงมิได้มีคุณค่าในฐานะรายงานความอัปลักษณ์ของสังคมชนชั้น ทว่าท่านผู้ประพันธ์หรือเอมิล โซลาได้แสดงให้เห็นถึงการทำการบ้านมาอย่างละเอียดยิ่ง จนเหตุการณ์ทุกฉากล้วนสมจริงทรงพลัง

ทั้งหลายนี้เพื่อชี้เตือนให้เราตระหนักในปัญหาประดามี จะได้ไม่เผลอไผลไปผลิตซ้ำ หรือถูกอำนาจมืดครอบงำจนกระทำการเบียดเบียนกันและกัน!

Emile Zola [I840-I902]

นักเขียนนักคิดคนสำคัญระดับ ‘ดาวฤกษ์’ อีกดวงในจักรวาลวรรณกรรม ผู้จัดวางบทบาทหน้าที่ตัวเองไว้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ และรายงานตามสภาพความเป็นจริงอย่างเคร่งครัดภายใต้แนวคิดธรรมชาตินิยมที่ตนสมาทาน กล่าวคือ ถือว่านักเขียนมีพันธกิจที่จะต้องศึกษาชีวิตคนในรูปรอยเดียวกับนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์สสาร เพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างมีเหตุผลเป็นจริงไม่อาจบิดพลิ้วกลายเป็นอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ต้องว่า ไม่มีหน้าที่พิพากษาผู้ใดไปตามอำเภอใจ

ในเวลาต่อมา เนื่องเพราะมีพื้นฐานแห่งการรักสัจจะเป็นศาสนาประจำใจ เมื่อรู้ว่าผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งต้องตกเป็นแพะรับบาป ทำให้โซลามิอาจนิ่งเฉย แม้ไม่เคยรู้จักมักจี่ หรือมีสายสัมพันธ์อันใด ก็ตัดสินใจออกโรงเผชิญหน้ากับผู้กุมอำนาจรัฐ

ถึงจุดนั้น เอมิล โซลา มิใช่นักเขียนสามัญ!