ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165620130
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า272 หน้า
น้ำหนัก335.00 กรัม
กว้าง13.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.80 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สมมติ

ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ ลด15%

ผู้เขียน : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์


ว่าด้วยการท่องเที่ยวในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549

แม้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะจบลงที่รัฐประหาร 2549 แต่ประเด็นสำคัญของผู้เขียนคือ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของการท่องเที่ยวที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยผ่านสถานภาพของชนชั้นในสังคม อำนาจเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเดินทางและเข้าถึงสถานที่ต่างๆ หรือเรียกได้ว่า ยิ่งมีอำนาจเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ไกลและทั่วถึงเท่านั้น

- บางส่วนจาก บทกล่าวนำ

ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ

การที่รัฐเร่งสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างถนนและสถานที่ราชการ เพื่อเข้าไปควบคุมความมั่นคงในเขตพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการให้นโยบายจิตวิทยาเอาใจประชาชนที่เคยถูกกดขี่มาตลอด กลไกสำคัญก็คือหน่วยราชการที่ทำหน้าที่บังคับบัญชาการควบคุมในระดับภาค ... มีการแนะนำให้รู้จักและท่องเที่ยวต่างจังหวัดๆ รวมไปถึงแนวโน้มที่จะชูแหล่งท่องเที่ยวที่เข้ากับโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์แบบอนุรักษนิยมในยุคนี้ การท่องเที่ยวจึงอยู่ภายใต้บริบททางการเมืองอย่างเข้มข้น

- บางส่วนจาก บทที่ 4 รายได้จากสงคราม และการกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว