ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169324218
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์
จำนวนหน้า272 หน้า
น้ำหนัก600.00 กรัม
กว้าง18.50 ซม.
สูง25.50 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2563
สำนักพิมพ์สมาคมนักโบราณคดี

ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์


วัตถุประสงค์ที่สำคัญงานวิจัยนี้ มาจากความพยายามให้เกิดมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศิลปะสุโขทัยใหม่ โดยการใช้มุมมอง และข้อมูลในทุกด้านทั้งทางด้านโบราณคดี ทั้งด้านประวัติศาสตร์ จารึก และงานศิลปกรรม มาลงในหนังสือเล่มนี้

ศิลปะสุโขทัย:บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรมเป็นหนังสือใหม่ตีพิมพ์จากงานวิจัย ของ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สาขาปรัชญาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2551 และผลงานวิจัยดีจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550วัตถุประสงค์ที่สำคัญงานวิจัยนี้ มาจากความพยายามให้เกิดมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศิลปะสุโขทัยใหม่ โดยการใช้มุมมองและข้อมูลในทุกด้านทั้งทางด้านโบราณคดี ทั้งด้านประวัติศาสตร์ จารึก และงานศิลปกรรม มาลงในหนังสือเล่มนี้