ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164974975
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า592 หน้า
น้ำหนัก1220.00 กรัม
กว้าง18.50 ซม.
สูง26.00 ซม.
หนา4.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่แรก : สิงหาคม 2562
สำนักพิมพ์รังสิกร วัชระรังษี , จักรคม วงษ์คลัง

ตีลังกา สืบหาชมพูทวีป

ผู้เขียน : รังสิกร วัชระรังษี, จักรคม วงษ์คลัง

เรียบเรียงโดย : รังสิกร วัชระรังษี, จักรคม วงษ์คลัง

ขายดี

ความจริงได้ปรากฏแล้วว่าแผ่นดินไทย
คือชมพูทวีปและลังกาทวีป
ไม่ใช่อินเดีย หรือ ศรีลังกา
แต่ที่แท้จริงแล้วพุทธศาสนากำเนิดในประเทศไทย

ชมพูทวีปและลังกา เป็นศูนย์กลางความเจริญทางพุทธศาสนา หลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวถึงพุทธประวัติ และเมืองต่างๆล้วนมีปรากฏในดินแดนไทย ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ต่างได้ถูกเรียบเรียงตามลำดับ เราถูกรุกรานครั้งแรกจากทมิฬปีพ.ศ. 306 ต่อมาเข้ายุคที่คุ้นหู คือยุคฟูนัน และเมื่อพ.ศ. 1200 ยุคพระนางเจ้าจามเทวี คือยุคมืดของไทยพระนางอพยพและนำพระไตรปิฎกจากละโว้หนีขอม(ดำ) ตั้งเมืองใหม่ที่ลำพูน พระพุทธรูปถูกทุบทำลาย สร้างศิวลึงค์ขึ้นมาแทนที่ จนกระทั่งสมัยสุโขทัยได้กำจัดขอม(ดำ) และมาบูรณะพุทธศาสนาครั้งใหญ่จนถึงสมัยอยุธยาอิทธิพลนักล่าอาณานิคม เราได้เสียกรุง และถูกเผาคัมภีร์ทางศาสนา

ความเป็นชาติไทยศาสนาพุทธเริ่มถูกโยกย้ายไปซีลอน(ศรีลังกา) ต่อมาช่วงร.4 - ร.5 นายคันนิ่งแฮม"ชาวอังกฤษ"ไปค้นพบศาสนสถานโบราณที่ประเทศอินเดียจนเกิดกระแสความเชื่อนั้นจนถึงปัจจุบัน