ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786164979451
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์
จำนวนหน้า260 หน้า
น้ำหนัก520.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2562
สำนักพิมพ์ปิยบุตร แสงกนกุล

การเมืองแห่งความหวัง

ผู้เขียน : ปิยบุตร แสงกนกกุล


สำหรับ Eugénie ผู้อยู่เคียงข้างและสนับสนุนผมตลอดทุกเส้นทาง

➀ จากนักวิชาการสู่นักการเมือง

 • ฉากชีวิตขนาดยาวกับความฝันนอกหมวกนักวิชาการ ของปิยบุตร แสงกนกกุล
 • อนาคตใหม่ ของปิยบุตร แสงกนกกุล
 • จากกรัมชี-ลาคลาว-มูฟ ถึงปฏิบัติการท้า “นรก” ของปิยบุตร แสงกนกกุล

➁ การเมืองคือความเป็นไปได้

 • ยุติทศวรรษที่สูญหาย เดินหน้าสู่อนาคตใหม่
 • ตัดวงจรรัฐประหาร ปักธงประชาธิปไตย
 • ยุติระบบราชการรวมศูนย์ ปลดปล่อยศักยภาพท้องถิ่น
 • การเมืองแห่งอนาคตใหม่ คือความเป็นไปได้

➂ เลือดใหม่ในสภา

 • ทำไมรัฐสภาต้องไม่เลือก พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ
 • แผนปฏิรูปประเทศเป็นการปฏิรูปที่ไม่เห็นหัวประชาชน
 • องค์กรตุลาการต้องถูกตรวจสอบได้
 • ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พิทักษ์หลักนิติรัฐ
 • การถวายสัตย์ปฏิญาณ คือการยืนยันหลักความเป็นกฏหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

➃ การเมืองแห่งความหวัง

 • เสรีภาพในการแสดงออก
 • เตียง ศิริขันธ์ คนรุ่นใหม่และความเป็นขบถ
 • จงอย่าสิ้นหวัง
 • การเมืองแห่งความหวัง การเมืองแห่งอนาตใหม่

ภาคผนวก

คำประกาศสัตยาบัน ส.ส. พรรคอนาคนใหม่
ร่างรัฐธรรมนูญ : จุดเริ่มต้นลบล้างมรดกบาป คสช.
ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศ-คำสั่งหัวหน้า คสช. 17 ฉบับ