ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218302
ปกหนังสือแข็ง
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า480 หน้า
น้ำหนัก705.00 กรัม
กว้าง15.00 ซม.
สูง22.40 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่7 : มีนาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเล่ม)

ผู้เขียน : ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

ใหม่ แนะนำ

ทั้งลึกและลับ
ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕


สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ฉบับรวมเล่มนี้ นำมาจาก สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น 2 เล่ม ที่สำนักพิมพ์มติชน เคยพิมพ์ไปแล้ว ครั้งนี้พิเศษนำ 2 เล่ม นั้นมารวมเป็นเล่มเดียวกัน ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เพราะเป็นบันทึกของเจ้านายพระองค์หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งหาอ่านไม่ได้ในเอกสารประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆ

เพราะทำให้เห็นภาพทางฟากฝั่งเจ้านายว่าจะต้องเผชิญอะไรบ้างในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เห็นภาพไม่วางไว้ใจกันระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มเจ้า

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕)

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗
 • เศรษฐกิจตกต่ำและเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ
 • สร้างสะพานพุทธยอดฟ้า ตั้งราชบัณฑิตย์และพิพิธภัณฑ์
 • เบื้องหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
 • ความวุ่นวายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
 • รัชกาลที่ ๗ สละราชสมบัติและสิ้นพระชนม์

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (ภาคจบ)

 • ความเสื่อม
 • หัวหิน
 • รบกันเอง
 • ปีนัง
 • เสียเมือง
 • กลับบ้าน
 • พายุพัดไป
 • ศาสนาของข้าพเจ้า