ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN25620105.2
ปกหนังสือปกอ่อน
น้ำหนัก1605.00 กรัม
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ชุด รัชกาลที่ 6

ผู้เขียน : รวมนักเขียน


หนังสือในชุดประกอบด้วย

➊ ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ เล่ม ๑ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิธีบรมราชาภิเษก, ถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๕ ,คดีพญาระกา เป็นต้น


➋ เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง"ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖"

ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ นี้ กล่าวกันว่ามีอยู่ ๖ เล่ม แต่เฉพาะเล่มที่ ๑ นั้น สำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และได้รับความนิยม แต่ก็มีข้อมูลเบื้องลึกของพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชบันทึกไว้ในประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ ที่เราอาจจะไม่ทราบ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงอธิบาย ด้วยหวังว่า “ข้อไขนี้จะช่วยขยายความในประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ นั้นให้สมบูรณ์และชัดเจน” เป็นประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่ ๖ ต่อไป


➌ พระราชวงศ์จักรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖ (สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่๖)

“บทนิพนธ์ในตอน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖” และตอน “ผู้เขียน” ซึ่งองค์ผู้ทรงนิพนธ์ทรงกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดา และความสัมพันธ์กับบรรดาเจ้าพี่เจ้าน้องและพระญาติของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ซึ่งเป็นตอนที่ยังไม่เคยมีการเผยแพร่จนเชื่อกันว่า ต้นฉบับในตอนนี้สูญหายไปแล้วเนื่องจากหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเป็นพระอนุวงศ์ฝ่ายในเพียงองค์เดียวที่ได้มีโอกาสถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยใกล้ชิด