ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216483
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด 65
จำนวนหน้า288 หน้า
น้ำหนัก450.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เสียดินแดนมลายู: ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Plot Twist

ผู้เขียน : ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

ใหม่

การเสียดินแดนมลายูในประวัติศาสตร์ชาติแบบพล็อตเรื่องหลัก ถูกอธิบายไว้ด้วยความเจ็บช้ำและสูญเสียของคนทั้งประเทศ แต่แท้ที่จริงแล้ว “เราเสียดินแดน” จริงหรือ ?

พระราชดำรัสของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีในที่ประชุมเสนาบดีว่า “ราคาของหัวเมืองแขกก็จะตกต่ำลงไปทุกที จึงเห็นว่าแลกเปลี่ยนกันเสียเวลานี้ดีกว่า”

สะท้อนให้เห็นว่า ดินแดนมลายูที่ชื่อ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปะลิส สยามเป็นผู้ยกให้อังกฤษเอง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกสนธิสัญญาลับระหว่างสยามและอังกฤษ และแลกกับเงินกู้สร้างทางรถไฟสายใต้ของสยาม ดินแดนมลายูที่หายไปจึงมิใช่ “การเสียดินแดน” แต่เป็นการ “แลกดินแดน” กับผลประโยชน์ ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของสยาม การ “เสียดินแดนมลายู” จึงไม่สามารถรับรู้ด้วยความเข้าใจแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป เพราะพล็อตเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลัก ได้ถูกอธิบายใหม่ เล่าใหม่ ด้วยความเข้าใจ จนเกิดเป็นประวัติศาสตร์ชาติพล็อตเรื่องใหม่ที่หักมุม พาผู้อ่านออกจากพล็อตประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักที่สอนให้เราหลงใหลงมงายกับการ “เสียดินแดน”