ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169206217
ปกหนังสือกระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี
กระดาษปอนด์
จำนวนหน้า172 หน้า
น้ำหนัก370.00 กรัม
กว้าง145.00 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561
สำนักพิมพ์มูลนิธิสถาบันสร้างอนาคตไทย

เปลี่ยน สร้างประชาธิปไตย

ผู้เขียน : คณะทำงานคลังความคิด สถาบันสร้างอนาคตไทย


"เปลี่ยน"

การสร้างประชาธิปไตย โดยกระจายอำนาจ จากบนลงล่าง

"เป็น"

สร้างคน สร้างประชาธิปไตยขั้นหมู่บ้าน เพื่อรองรับ ประชาธิปไตย์ขั้นประเทศ

ตลอดระยะเวลา 86 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ได้มีการปฎิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเมื่อปีพ.ศ.2475ได้เกิดรัฐประหารหรือกบฎในประเทศไทย เมื่อเริ่มต้นรัฐประหารแล้ว ย่อมมีความจำเป็นที่ผู้ก่อการรัฐประหาร จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้ลงจากอำนาจอย่างปลอดภัยด้วยการใช้อำนาจผลักดันให้เขียนรัฐธรรมนูญในทางที่ทำให้พรรคการเมือง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งไม่มีความเข้มแข็งมากนักเพื่อสามารถกำกับรัฐบาลนั้นให้ทำตามในสิ่งที่ผู้ก่อรัฐประหาร ได้วางแนวทางไว้จนเกิดรัฐธรรมนูญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับครึ่งใบ หรือรัฐธรรมบูญไม่เต็มใบนั่นเอง ทำให้เกิดความขัดแย้งไม่มีความสงบในบ้านเมือง จากการเรียกร้องประชาธิปไตย เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ในที่สุดเมื่อบ้านเมืองสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเลือกตั้งตามกฏกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนั้นแก้ปัญหาไม่ได้ก็กลายเป็นเหตุผลข้ออ้างที่นำไปสู่การทำรัฐประหารและการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใต้ปัญหาทางการเมืองมาโดยตลอดรูปอื่นๆ